Logo

Strona Główna

                 

                                   Daty wydawania paszy Kliknij 

                                Darz Bór !!!

Witamy na stronie Wojskowego Koła Łowieckiego "Jenot"
w Kielcach


 

Przypominamy Kolegom myśliwym, że minął termin płatności składki na PZŁ, prosimy o szybkie uregulowanie należności.

Prosimy również Kolegów, którzy mają zaległości wobec WKŁ Jenot o uiszczenie zaległych opłat.

 Uwaga! Zmiana terminu polowania.

Polowanie wigilijne odbędzie się w niedzielę dnia 21.12.2014 o godzinie 8:00.

Po polowaniu zapraszamy kolegów na ognisko.