Logo
 Wojskowe koło Łowieckie "Jenot" w Kielcach zostało założone w 1965 roku, jako Wojskowe Koło Łowieckie "Sęp" przy Jednostce Wojskowej nr 2359 Kielce-Bukówka.

Głównymi założycielami byli: Stanisław Nowak, Jerzy Miernik, Sylwester Wojdyło i Marian Staniec.

Początkowo Koło gospodarowało na jednym obwodzie polno-leśnym w rejonie Szydłowca.

W 1967 roku otrzymało drugi obwód polny nr 49.

W 1976 roku w zamian na obwód szydłowiecki wydzierżawiono obwód nr 36.

W 1988 roku otrzymało obwód nr 35.

Łączna powierzchnia tych 3 obwodów wynosi 14050 ha.

W 1997 roku Koło uzyskało czwarty obwód nr 164 utworzony z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Są to obwody podkieleckie z nasilonym kłusownictwem.

Od połowy lat 80-tych wprowadza się do łowisk bażanta oraz organizuje polowania dewizowe na kuropatwy.

W latach 80-tych odławiano też zające.

Obecną nazwę "Jenot" przyjęto w lipcu 1998 roku. Myśliwi kultywują tradycje łowieckie, a przy okazji uroczystości 30-lecia Koła w 1995 roku wszyscy członkowie otrzymali srebrne medale pamiątkowe.